Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc listopad

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc listopad

Za mírnost a vnímavost vůči lásce. Modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, byli skromní a nechali se utvářet láskou, která přichází od Boha. Dnešní doba je plná protikladů. Jejich zostřování je živnou půdou pro vznik a trvání nezhojitelných střetů. Papež …

Importováno: 7. listopadu 2017 (04:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1381